Arabiska för skrikande

SayyaaH
ﺻَﻴَّﺎﺡ
skrikande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för skrikande uttalas SayyaaH och skrivs ﺻَﻴَّﺎﺡ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: yrken
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet skrikande består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs ﺹ och uttalas S, ya som skrivs ﻱ och uttalas y och Ha som skrivs ﺡ och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med skrikande

Alla bokstäver i skrikande

ﺻَﻴَّﺎﺡ
ﺻـ
ـﻴـ
ـﺎ
 
ﺻـ
ـﻴـ
ـﺎ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺎ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
Sad
S
ya
y
alef
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för skrikande består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Ha som skrivs ﺡ och uttalas H och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺻَﻴَّﺎﺡ och uttalas SayyaaH.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för skrikande

fa33aal blir SayyaaH

Vi har sett att det arabiska ordet för skrikande skrivs ﺻَﻴَّﺎﺡ och uttalas SayyaaH. Ordet följer mönstret yrken. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33aal och ordets rotbokstäver är S, y och H, blir ordet SayyaaH.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som skrikande