Arabiska för fluga

dhubaaba
ﺫُﺑَﺎﺑَﺔ
fluga – femininum singular

Det arabiska ordet för fluga uttalas dhubaaba och skrivs ﺫُﺑَﺎﺑَﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fluga består av de arabiska bokstäverna dhal som skrivs och uttalas dh, beh som skrivs och uttalas b och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fluga

Alla bokstäver i fluga

ﺫُﺑَﺎﺑَﺔ
ﺑـ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺔ
 
ﺑـ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺔ
 
ـﺬ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺔ
 
dhal
dh
beh
b
alef
beh
b
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för fluga består av: Bokstaven dhal som skrivs ﺫ och uttalas dh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺫُﺑَﺎﺑَﺔ och uttalas dhubaaba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver