Arabiska för vattenbärare

qarraab
ﻗَﺮَّﺍﺏ
vattenbärare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för vattenbärare uttalas qarraab och skrivs ﻗَﺮَّﺍﺏ.

Ordklass: substantiv. Mönster: yrken
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vattenbärare består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, ra som skrivs och uttalas r och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vattenbärare

Alla bokstäver i vattenbärare

ﻗَﺮَّﺍﺏ
ﻗـ
ـﺮ
 
ﻗـ
ـﺮ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺮ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
qaf
q
ra
r
alef
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för vattenbärare består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻗَﺮَّﺍﺏ och uttalas qarraab.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för vattenbärare

fa33aal blir qarraab

Vi har sett att det arabiska ordet för vattenbärare skrivs ﻗَﺮَّﺍﺏ och uttalas qarraab. Ordet följer mönstret yrken. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33aal och ordets rotbokstäver är q, r och b, blir ordet qarraab.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som vattenbärare