Arabiska för bjuda in, sammankalla

istaqdama
ﺍِﺳﺘَﻘﺪَﻡَ
bjuda in, sammankalla – dåtid han
yastaqdimu
ﻳَﺴﺘَﻘﺪِﻡُ
bjuda in, sammankalla – nutid han

Det arabiska verbet för att bjuda in, sammankalla skrivs ﺍِﺳﺘَﻘﺪَﻡَ och uttalas istaqdama i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺴﺘَﻘﺪِﻡُ och uttalas yastaqdimu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bjuda in, sammankalla består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, dal som skrivs och uttalas d och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bjuda in, sammankalla

Alla bokstäver i bjuda in, sammankalla

ﺍِﺳﺘَﻘﺪَﻡَ
ﺳـ
ـﺘـ
ـﻘـ
ـﺪ
 
ﺳـ
ـﺘـ
ـﻘـ
ـﺪ
 
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺪ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
alef
sin
s
ta
t
qaf
q
dal
d
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för bjuda in, sammankalla består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﺳﺘَﻘﺪَﻡَ och uttalas istaqdama.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bjuda in, sammankalla

istaf3ala blir istaqdama

Vi har sett att det arabiska ordet för bjuda in, sammankalla skrivs ﺍِﺳﺘَﻘﺪَﻡَ och uttalas istaqdama. Ordet följer mönstret verb form 10. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen istaf3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är istaf3ala och ordets rotbokstäver är q, d och m, blir ordet istaqdama.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bjuda in, sammankalla

Böjningsformer av bjuda in, sammankalla

dåtid
nutid
han
istaqdama
ﺍِﺳﺘَﻘﺪَﻡَ
han - dåtid
yastaqdimu
ﻳَﺴﺘَﻘﺪِﻡُ
han - nutid
hon
istaqdamat
ﺍِﺳﺘَﻘﺪَﻣَﺖ
hon - dåtid
tastaqdimu
ﺗَﺴﺘَﻘﺪِﻡُ
hon - nutid
jag
istaqdamtu
ﺍِﺳﺘَﻘﺪَﻣﺖُ
jag - dåtid
'astaqdimu
ﺃَﺳﺘَﻘﺪِﻡُ
jag - nutid