Arabiska för direkt, rättfram

mubaashir
ﻣُﺒَﺎﺷِﺮ
direkt, rättfram – maskulinum singular

Det arabiska ordet för direkt, rättfram uttalas mubaashir och skrivs ﻣُﺒَﺎﺷِﺮ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns direkt, rättfram i:

mubaashira
ﻣُﺒَﺎﺷِﺮَﺓ
direkt, rättfram – femininum singular
mubaashiruuna
ﻣُﺒَﺎﺷِﺮُﻭﻥَ
direkt, rättfram – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet direkt, rättfram

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet direkt, rättfram består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, shin som skrivs och uttalas sh och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med direkt, rättfram

Alla bokstäver i direkt, rättfram

ﻣُﺒَﺎﺷِﺮ
ﻣـ
ـﺒـ
ـﺎ
ﺷـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺒـ
ـﺎ
ﺷـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺎ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺮ
 
mim
m
beh
b
alef
shin
sh
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för direkt, rättfram består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺒَﺎﺷِﺮ och uttalas mubaashir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver