Arabiska för glad, nöjd, utsträckt

mabsuuT
ﻣَﺒﺴُﻮﻁ
glad, nöjd, utsträckt – maskulinum singular

Det arabiska ordet för glad, nöjd, utsträckt uttalas mabsuuT och skrivs ﻣَﺒﺴُﻮﻁ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns glad, nöjd, utsträckt i:

mabsuuTuuna
ﻣَﺒﺴُﻮﻃُﻮﻥَ
glad, nöjd, utsträckt – maskulinum plural
Kategori: känslor
Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet glad, nöjd, utsträckt består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs ﺏ och uttalas b, sin som skrivs ﺱ och uttalas s och Ta som skrivs ﻁ och uttalas T. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med glad, nöjd, utsträckt

Alla bokstäver i glad, nöjd, utsträckt

ﻣَﺒﺴُﻮﻁ
ﻣـ
ـﺒـ
ـﺴـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﺒـ
ـﺴـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﻮ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
 
mim
m
beh
b
sin
s
waw
w
Ta
T
 
 
Det arabiska ordet för glad, nöjd, utsträckt består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ och uttalas T och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺒﺴُﻮﻁ och uttalas mabsuuT.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för glad, nöjd, utsträckt

maf3uul blir mabsuuT

Vi har sett att det arabiska ordet för glad, nöjd, utsträckt skrivs ﻣَﺒﺴُﻮﻁ och uttalas mabsuuT. Ordet följer mönstret passivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3uul och ordets rotbokstäver är b, s och T, blir ordet mabsuuT.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som glad, nöjd, utsträckt