Arabiska för bidra, delta

saahama
ﺳَﺎﻫَﻢَ
bidra, delta – dåtid han
yusaahimu
ﻳُﺴَﺎﻫِﻢُ
bidra, delta – nutid han

Det arabiska verbet för att bidra, delta skrivs ﺳَﺎﻫَﻢَ och uttalas saahama i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺴَﺎﻫِﻢُ och uttalas yusaahimu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet bidra, delta

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bidra, delta består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, ha som skrivs och uttalas h och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bidra, delta

Alla bokstäver i bidra, delta

ﺳَﺎﻫَﻢَ
ﺳـ
ـﺎ
ﻫـ
ـﻢ
 
ﺳـ
ـﺎ
ﻫـ
ـﻢ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺎ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
sin
s
alef
ha
h
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för bidra, delta består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺳَﺎﻫَﻢَ och uttalas saahama.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bidra, delta

faa3ala blir saahama

Vi har sett att det arabiska ordet för bidra, delta skrivs ﺳَﺎﻫَﻢَ och uttalas saahama. Ordet följer mönstret verb form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3ala och ordets rotbokstäver är s, h och m, blir ordet saahama.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bidra, delta

Böjningsformer av bidra, delta

dåtid
nutid
han
saahama
ﺳَﺎﻫَﻢَ
han - dåtid
yusaahimu
ﻳُﺴَﺎﻫِﻢُ
han - nutid
hon
saahamat
ﺳَﺎﻫَﻤَﺖ
hon - dåtid
tusaahimu
ﺗُﺴَﺎﻫِﻢُ
hon - nutid
jag
saahamtu
ﺳَﺎﻫَﻤﺖُ
jag - dåtid
'usaahimu
ﺃُﺳَﺎﻫِﻢُ
jag - nutid