Arabiska för växt-, ört-

3ushbiyy
ﻋُﺸﺒِﻲّ
växt-, ört- – maskulinum singular

Det arabiska ordet för växt-, ört- uttalas 3ushbiyy och skrivs ﻋُﺸﺒِﻲّ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet växt-, ört- består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, shin som skrivs och uttalas sh och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med växt-, ört-

Alla bokstäver i växt-, ört-

ﻋُﺸﺒِﻲّ
ﻋـ
ـﺸـ
ـﺒـ
ـﻲ
 
ﻋـ
ـﺸـ
ـﺒـ
ـﻲ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
ayn
3
shin
sh
beh
b
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för växt-, ört- består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﻋُﺸﺒِﻲّ och uttalas 3ushbiyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver