Arabiska för cirkulera, förökas

shaa3a
ﺷَﺎﻉَ
cirkulera, förökas – dåtid han
yashii3u
ﻳَﺸِﻴﻊُ
cirkulera, förökas – nutid han

Det arabiska verbet för att cirkulera, förökas skrivs ﺷَﺎﻉَ och uttalas shaa3a i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺸِﻴﻊُ och uttalas yashii3u. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet cirkulera, förökas består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, ya som skrivs och uttalas y och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med cirkulera, förökas

Alla bokstäver i cirkulera, förökas

ﺷَﺎﻉَ
ﺷـ
ـﺎ
 
ﺷـ
ـﺎ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺎ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
shin
sh
alef
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för cirkulera, förökas består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺷَﺎﻉَ och uttalas shaa3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av cirkulera, förökas

dåtid
nutid
han
shaa3a
ﺷَﺎﻉَ
han - dåtid
yashii3u
ﻳَﺸِﻴﻊُ
han - nutid
hon
shaa3at
ﺷَﺎﻋَﺖ
hon - dåtid
tashii3u
ﺗَﺸِﻴﻊُ
hon - nutid
jag
shi3tu
ﺷِﻌﺖُ
jag - dåtid
'ashii3u
ﺃَﺷِﻴﻊُ
jag - nutid