Arabiska för förtala

ightaaba
ﺍِﻏﺘَﺎﺏَ
förtala – dåtid han
yaghtaabu
ﻳَﻐﺘَﺎﺏُ
förtala – nutid han

Det arabiska verbet för att förtala skrivs ﺍِﻏﺘَﺎﺏَ och uttalas ightaaba i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻐﺘَﺎﺏُ och uttalas yaghtaabu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förtala består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, ya som skrivs och uttalas y och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förtala

Alla bokstäver i förtala

ﺍِﻏﺘَﺎﺏَ
ﻏـ
ـﺘـ
ـﺎ
 
ﻏـ
ـﺘـ
ـﺎ
 
ـﺎ
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
alef
ghayn
gh
ta
t
alef
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för förtala består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﻏﺘَﺎﺏَ och uttalas ightaaba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av förtala

dåtid
nutid
han
ightaaba
ﺍِﻏﺘَﺎﺏَ
han - dåtid
yaghtaabu
ﻳَﻐﺘَﺎﺏُ
han - nutid
hon
ightaabat
ﺍِﻏﺘَﺎﺑَﺖ
hon - dåtid
taghtaabu
ﺗَﻐﺘَﺎﺏُ
hon - nutid
jag
ightabtu
ﺍِﻏﺘَﺒﺖُ
jag - dåtid
'aghtaabu
ﺃَﻏﺘَﺎﺏُ
jag - nutid