Arabiska för elak

sharis
ﺷَﺮِﺱ
elak – maskulinum singular

Det arabiska ordet för elak uttalas sharis och skrivs ﺷَﺮِﺱ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet elak består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, ra som skrivs och uttalas r och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med elak

Alla bokstäver i elak

ﺷَﺮِﺱ
ﺷـ
ـﺮ
 
ﺷـ
ـﺮ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺮ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
shin
sh
ra
r
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för elak består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ och uttalas s och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺷَﺮِﺱ och uttalas sharis.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver