Arabiska för vara elak

sharisa
ﺷَﺮِﺱَ
vara elak – dåtid han
yashrasu
ﻳَﺸﺮَﺱُ
vara elak – nutid han

Det arabiska verbet för att vara elak skrivs ﺷَﺮِﺱَ och uttalas sharisa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺸﺮَﺱُ och uttalas yashrasu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vara elak består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, ra som skrivs och uttalas r och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vara elak

Alla bokstäver i vara elak

ﺷَﺮِﺱَ
ﺷـ
ـﺮ
 
ﺷـ
ـﺮ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺮ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
shin
sh
ra
r
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för vara elak består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺷَﺮِﺱَ och uttalas sharisa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av vara elak

dåtid
nutid
han
sharisa
ﺷَﺮِﺱَ
han - dåtid
yashrasu
ﻳَﺸﺮَﺱُ
han - nutid
hon
sharisat
ﺷَﺮِﺳَﺖ
hon - dåtid
tashrasu
ﺗَﺸﺮَﺱُ
hon - nutid
jag
sharistu
ﺷَﺮِﺳﺖُ
jag - dåtid
'ashrasu
ﺃَﺷﺮَﺱُ
jag - nutid