Arabiska för firande

iHtifaal
ﺍِﺣﺘِﻔَﺎﻝ
firande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för firande uttalas iHtifaal och skrivs ﺍِﺣﺘِﻔَﺎﻝ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns firande i:

iHtifaalaat
ﺍِﺣﺘِﻔَﺎﻟَﺎﺕ
firande – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet firande

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet firande består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, fa som skrivs och uttalas f och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med firande

Alla bokstäver i firande

ﺍِﺣﺘِﻔَﺎﻝ
ﺣـ
ـﺘـ
ـﻔـ
ـﺎ
 
ﺣـ
ـﺘـ
ـﻔـ
ـﺎ
 
ـﺎ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
alef
Ha
H
ta
t
fa
f
alef
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för firande består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﺣﺘِﻔَﺎﻝ och uttalas iHtifaal.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för firande

ifti3aal blir iHtifaal

Vi har sett att det arabiska ordet för firande skrivs ﺍِﺣﺘِﻔَﺎﻝ och uttalas iHtifaal. Ordet följer mönstret verbalnomen form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen ifti3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är ifti3aal och ordets rotbokstäver är H, f och l, blir ordet iHtifaal.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som firande