Arabiska för fri, tom

khalw
ﺧَﻠﻮ
fri, tom – maskulinum singular

Det arabiska ordet för fri, tom uttalas khalw och skrivs ﺧَﻠﻮ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fri, tom består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, lam som skrivs och uttalas l och waw som skrivs och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fri, tom

Alla bokstäver i fri, tom

ﺧَﻠﻮ
ﺧـ
ـﻠـ
ـﻮ
 
ﺧـ
ـﻠـ
ـﻮ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﻮ
 
kha
kh
lam
l
waw
w
 
 
Det arabiska ordet för fri, tom består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺧَﻠﻮ och uttalas khalw.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver