Arabiska för muslin, vitt tyg

shaash
ﺷَﺎَﺵ
muslin, vitt tyg – maskulinum singular

Det arabiska ordet för muslin, vitt tyg uttalas shaash och skrivs ﺷَﺎَﺵ.

Om ljudfilerna
Kategori: textil
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet muslin, vitt tyg består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, waw som skrivs och uttalas w och shin som skrivs och uttalas sh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med muslin, vitt tyg

Alla bokstäver i muslin, vitt tyg

ﺷَﺎَﺵ
ﺷـ
ـﺎ
 
ﺷـ
ـﺎ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺎ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
 
shin
sh
alef
shin
sh
 
 
Det arabiska ordet för muslin, vitt tyg består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ och uttalas sh och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺷَﺎَﺵ och uttalas shaash.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver