Arabiska för bas

'uss
ﺃُﺱّ
bas – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bas uttalas 'uss och skrivs ﺃُﺱّ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bas består av de arabiska bokstäverna alif hamza som skrivs och uttalas ', sin som skrivs och uttalas s och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bas

Alla bokstäver i bas

ﺃُﺱّ
 
 
ـﺄ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
alif hamza
'
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för bas består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas ' och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ och uttalas s och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺃُﺱّ och uttalas 'uss.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver