Arabiska för ånger

lahf
ﻟَﻬﻒ
ånger – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ånger uttalas lahf och skrivs ﻟَﻬﻒ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ånger består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, ha som skrivs och uttalas h och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ånger

Alla bokstäver i ånger

ﻟَﻬﻒ
ﻟـ
ـﻬـ
ـﻒ
 
ﻟـ
ـﻬـ
ـﻒ
 
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
lam
l
ha
h
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för ånger består av: Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻟَﻬﻒ och uttalas lahf.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ånger

fa3l blir lahf

Vi har sett att det arabiska ordet för ånger skrivs ﻟَﻬﻒ och uttalas lahf. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är l, h och f, blir ordet lahf.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ånger