Arabiska för lägga in, syra

khallala
ﺧَﻠَّﻞَ
lägga in, syra – dåtid han
yukhallilu
ﻳُﺨَﻠِّﻞُ
lägga in, syra – nutid han

Det arabiska verbet för att lägga in, syra skrivs ﺧَﻠَّﻞَ och uttalas khallala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺨَﻠِّﻞُ och uttalas yukhallilu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet lägga in, syra består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, lam som skrivs och uttalas l och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med lägga in, syra

Alla bokstäver i lägga in, syra

ﺧَﻠَّﻞَ
ﺧـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ﺧـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
kha
kh
lam
l
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för lägga in, syra består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺧَﻠَّﻞَ och uttalas khallala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av lägga in, syra

dåtid
nutid
han
khallala
ﺧَﻠَّﻞَ
han - dåtid
yukhallilu
ﻳُﺨَﻠِّﻞُ
han - nutid
hon
khallalat
ﺧَﻠَّﻠَﺖ
hon - dåtid
tukhallilu
ﺗُﺨَﻠِّﻞُ
hon - nutid
jag
khallaltu
ﺧَﻠَّﻠﺖُ
jag - dåtid
'ukhallilu
ﺃُﺧَﻠِّﻞُ
jag - nutid