Arabiska för drickande, klunkande

3abb
ﻋَﺐّ
drickande, klunkande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för drickande, klunkande uttalas 3abb och skrivs ﻋَﺐّ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet drickande, klunkande består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, beh som skrivs och uttalas b och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med drickande, klunkande

Alla bokstäver i drickande, klunkande

ﻋَﺐّ
ﻋـ
ـﺐ
 
ﻋـ
ـﺐ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
ayn
3
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för drickande, klunkande består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﺐّ och uttalas 3abb.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver