Arabiska för dricka, klunka

3abba
ﻋَﺐَّ
dricka, klunka – dåtid han
ya3ubbu
ﻳَﻌُﺐُّ
dricka, klunka – nutid han

Det arabiska verbet för att dricka, klunka skrivs ﻋَﺐَّ och uttalas 3abba i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻌُﺐُّ och uttalas ya3ubbu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet dricka, klunka består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, beh som skrivs och uttalas b och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med dricka, klunka

Alla bokstäver i dricka, klunka

ﻋَﺐَّ
ﻋـ
ـﺐ
 
ﻋـ
ـﺐ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
ayn
3
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för dricka, klunka består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻋَﺐَّ och uttalas 3abba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av dricka, klunka

dåtid
nutid
han
3abba
ﻋَﺐَّ
han - dåtid
ya3ubbu
ﻳَﻌُﺐُّ
han - nutid
hon
3abbat
ﻋَﺒَّﺖ
hon - dåtid
ta3ubbu
ﺗَﻌُﺐُّ
hon - nutid
jag
3ababtu
ﻋَﺒَﺒﺖُ
jag - dåtid
'a3ubbu
ﺃَﻋُﺐُّ
jag - nutid