Arabiska för närvaro

tawaajud
ﺗَﻮَﺍﺟُﺪ
närvaro – maskulinum singular

Det arabiska ordet för närvaro uttalas tawaajud och skrivs ﺗَﻮَﺍﺟُﺪ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet närvaro består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, jim som skrivs och uttalas j och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med närvaro

Alla bokstäver i närvaro

ﺗَﻮَﺍﺟُﺪ
ﺗـ
ـﻮ
ﺟـ
ـﺪ
 
ﺗـ
ـﻮ
ﺟـ
ـﺪ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﻮ
ـﺎ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺪ
 
ta
t
waw
w
alef
jim
j
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för närvaro består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﻮَﺍﺟُﺪ och uttalas tawaajud.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för närvaro

tafaa3ul blir tawaajud

Vi har sett att det arabiska ordet för närvaro skrivs ﺗَﻮَﺍﺟُﺪ och uttalas tawaajud. Ordet följer mönstret verbalnomen form 6. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafaa3ul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafaa3ul och ordets rotbokstäver är w, j och d, blir ordet tawaajud.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som närvaro