Arabiska för spinneri

maghzil
ﻣَﻐﺰِﻝ
spinneri – maskulinum singular

Det arabiska ordet för spinneri uttalas maghzil och skrivs ﻣَﻐﺰِﻝ.

Förutom grundformen finns spinneri i:

maghaazil
ﻣَﻐَﺎﺯِﻝ
spinneri – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: plats- och tidsnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet spinneri består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, zayn som skrivs och uttalas z och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med spinneri

Alla bokstäver i spinneri

ﻣَﻐﺰِﻝ
ﻣـ
ـﻐـ
ـﺰ
 
ﻣـ
ـﻐـ
ـﺰ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ـﺰ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
mim
m
ghayn
gh
zayn
z
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för spinneri består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ـﻐـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻐﺰِﻝ och uttalas maghzil.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver