Arabiska för förbannad

rajiim
ﺭَﺟِﻴﻢ
förbannad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för förbannad uttalas rajiim och skrivs ﺭَﺟِﻴﻢ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns förbannad i:

rajiimuuna
ﺭَﺟِﻴﻤُﻮﻥَ
förbannad – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förbannad består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, jim som skrivs och uttalas j och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förbannad

Alla bokstäver i förbannad

ﺭَﺟِﻴﻢ
ﺟـ
ـﻴـ
ـﻢ
 
ﺟـ
ـﻴـ
ـﻢ
 
ـﺮ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ra
r
jim
j
ya
y
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för förbannad består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺭَﺟِﻴﻢ och uttalas rajiim.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för förbannad

fa3iil blir rajiim

Vi har sett att det arabiska ordet för förbannad skrivs ﺭَﺟِﻴﻢ och uttalas rajiim. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är r, j och m, blir ordet rajiim.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som förbannad