Arabiska för förbanna, stena

rajama
ﺭَﺟَﻢَ
förbanna, stena – dåtid han
yarjumu
ﻳَﺮﺟُﻢُ
förbanna, stena – nutid han

Det arabiska verbet för att förbanna, stena skrivs ﺭَﺟَﻢَ och uttalas rajama i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺮﺟُﻢُ och uttalas yarjumu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förbanna, stena består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, jim som skrivs och uttalas j och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förbanna, stena

Alla bokstäver i förbanna, stena

ﺭَﺟَﻢَ
ﺟـ
ـﻢ
 
ﺟـ
ـﻢ
 
ـﺮ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ra
r
jim
j
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för förbanna, stena består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺭَﺟَﻢَ och uttalas rajama.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för förbanna, stena

fa3ala blir rajama

Vi har sett att det arabiska ordet för förbanna, stena skrivs ﺭَﺟَﻢَ och uttalas rajama. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är r, j och m, blir ordet rajama.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som förbanna, stena

Böjningsformer av förbanna, stena

dåtid
nutid
han
rajama
ﺭَﺟَﻢَ
han - dåtid
yarjumu
ﻳَﺮﺟُﻢُ
han - nutid
hon
rajamat
ﺭَﺟَﻤَﺖ
hon - dåtid
tarjumu
ﺗَﺮﺟُﻢُ
hon - nutid
jag
rajamtu
ﺭَﺟَﻤﺖُ
jag - dåtid
'arjumu
ﺃَﺭﺟُﻢُ
jag - nutid