Arabiska för möjlighet, tillfälle

munaasaba
ﻣُﻨَﺎﺳَﺒَﺔ
möjlighet, tillfälle – femininum singular

Det arabiska ordet för möjlighet, tillfälle uttalas munaasaba och skrivs ﻣُﻨَﺎﺳَﺒَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns möjlighet, tillfälle i:

munaasabaat
ﻣُﻨَﺎﺳَﺒَﺎﺕ
möjlighet, tillfälle – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet möjlighet, tillfälle

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet möjlighet, tillfälle består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, sin som skrivs och uttalas s och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med möjlighet, tillfälle

Alla bokstäver i möjlighet, tillfälle

ﻣُﻨَﺎﺳَﺒَﺔ
ﻣـ
ـﻨـ
ـﺎ
ﺳـ
ـﺒـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻨـ
ـﺎ
ﺳـ
ـﺒـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺔ
 
mim
m
nun
n
alef
sin
s
beh
b
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för möjlighet, tillfälle består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣُﻨَﺎﺳَﺒَﺔ och uttalas munaasaba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för möjlighet, tillfälle

mufaa3ala blir munaasaba

Vi har sett att det arabiska ordet för möjlighet, tillfälle skrivs ﻣُﻨَﺎﺳَﺒَﺔ och uttalas munaasaba. Ordet följer mönstret verbalnomen form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufaa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufaa3ala och ordets rotbokstäver är n, s och b, blir ordet munaasaba.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som möjlighet, tillfälle