Arabiska för grönska, slå ut

'a3shaba
ﺃَﻋﺸَﺐَ
grönska, slå ut – dåtid han
yu3shibu
ﻳُﻌﺸِﺐُ
grönska, slå ut – nutid han

Det arabiska verbet för att grönska, slå ut skrivs ﺃَﻋﺸَﺐَ och uttalas 'a3shaba i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻌﺸِﺐُ och uttalas yu3shibu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet grönska, slå ut består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, shin som skrivs och uttalas sh och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med grönska, slå ut

Alla bokstäver i grönska, slå ut

ﺃَﻋﺸَﺐَ
ﻋـ
ـﺸـ
ـﺐ
 
ﻋـ
ـﺸـ
ـﺐ
 
ـﺄ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
alif hamza
'
ayn
3
shin
sh
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för grönska, slå ut består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺃَﻋﺸَﺐَ och uttalas 'a3shaba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av grönska, slå ut

dåtid
nutid
han
'a3shaba
ﺃَﻋﺸَﺐَ
han - dåtid
yu3shibu
ﻳُﻌﺸِﺐُ
han - nutid
hon
'a3shabat
ﺃَﻋﺸَﺒَﺖ
hon - dåtid
tu3shibu
ﺗُﻌﺸِﺐُ
hon - nutid
jag
'a3shabtu
ﺃَﻋﺸَﺒﺖُ
jag - dåtid
'u3shibu
ﺃُﻋﺸِﺐُ
jag - nutid