Arabiska för spridande, strömmande

dharf
ﺫَﺭﻑ
spridande, strömmande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för spridande, strömmande uttalas dharf och skrivs ﺫَﺭﻑ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet spridande, strömmande består av de arabiska bokstäverna dhal som skrivs och uttalas dh, ra som skrivs och uttalas r och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med spridande, strömmande

Alla bokstäver i spridande, strömmande

ﺫَﺭﻑ
 
 
ـﺬ
ـﺮ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
dhal
dh
ra
r
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för spridande, strömmande består av: Bokstaven dhal som skrivs ﺫ och uttalas dh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven fa som skrivs ﻑ och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺫَﺭﻑ och uttalas dharf.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver