Arabiska för överskrida

dharrafa
ﺫَﺭَّﻑَ
överskrida – dåtid han
yudharrifu
ﻳُﺬَﺭِّﻑُ
överskrida – nutid han

Det arabiska verbet för att överskrida skrivs ﺫَﺭَّﻑَ och uttalas dharrafa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺬَﺭِّﻑُ och uttalas yudharrifu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet överskrida består av de arabiska bokstäverna dhal som skrivs och uttalas dh, ra som skrivs och uttalas r och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med överskrida

Alla bokstäver i överskrida

ﺫَﺭَّﻑَ
 
 
ـﺬ
ـﺮ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
dhal
dh
ra
r
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för överskrida består av: Bokstaven dhal som skrivs ﺫ och uttalas dh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺫَﺭَّﻑَ och uttalas dharrafa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av överskrida

dåtid
nutid
han
dharrafa
ﺫَﺭَّﻑَ
han - dåtid
yudharrifu
ﻳُﺬَﺭِّﻑُ
han - nutid
hon
dharrafat
ﺫَﺭَّﻓَﺖ
hon - dåtid
tudharrifu
ﺗُﺬَﺭِّﻑُ
hon - nutid
jag
dharraftu
ﺫَﺭَّﻓﺖُ
jag - dåtid
'udharrifu
ﺃُﺫَﺭِّﻑُ
jag - nutid