Arabiska för upplösning

faDD
ﻓَﺾّ
upplösning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för upplösning uttalas faDD och skrivs ﻓَﺾّ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet upplösning består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, Dad som skrivs och uttalas D och Dad som skrivs och uttalas D. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med upplösning

Alla bokstäver i upplösning

ﻓَﺾّ
ﻓـ
ـﺾ
 
ﻓـ
ـﺾ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
 
fa
f
Dad
D
 
 
Det arabiska ordet för upplösning består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ـﺾ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻓَﺾّ och uttalas faDD.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver