Arabiska för trasig

maksuur
ﻣَﻜﺴُﻮﺭ
trasig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för trasig uttalas maksuur och skrivs ﻣَﻜﺴُﻮﺭ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet trasig består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs och uttalas k, sin som skrivs och uttalas s och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med trasig

Alla bokstäver i trasig

ﻣَﻜﺴُﻮﺭ
ﻣـ
ـﻜـ
ـﺴـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻜـ
ـﺴـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﻮ
ـﺮ
 
mim
m
kaf
k
sin
s
waw
w
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för trasig består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻜﺴُﻮﺭ och uttalas maksuur.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för trasig

maf3uul blir maksuur

Vi har sett att det arabiska ordet för trasig skrivs ﻣَﻜﺴُﻮﺭ och uttalas maksuur. Ordet följer mönstret passivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3uul och ordets rotbokstäver är k, s och r, blir ordet maksuur.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som trasig