Arabiska för maqam, plats

maqaam
ﻣَﻘَﺎﻡ
maqam, plats – maskulinum singular

Det arabiska ordet för maqam, plats uttalas maqaam och skrivs ﻣَﻘَﺎﻡ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns maqam, plats i:

maqaamaat
ﻣَﻘَﺎﻣَﺎﺕ
maqam, plats – maskulinum plural
Kategori: musik
Ordklass: substantiv.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet maqam, plats består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, waw som skrivs och uttalas w och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med maqam, plats

Alla bokstäver i maqam, plats

ﻣَﻘَﺎﻡ
ﻣـ
ـﻘـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﻘـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
mim
m
qaf
q
alef
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för maqam, plats består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m. Ordet skrivs därför ﻣَﻘَﺎﻡ och uttalas maqaam.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver