Arabiska för besluta

zamma3a
ﺯَﻣَّﻊَ
besluta – dåtid han
yuzammi3u
ﻳُﺰَﻣِّﻊُ
besluta – nutid han

Det arabiska verbet för att besluta skrivs ﺯَﻣَّﻊَ och uttalas zamma3a i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺰَﻣِّﻊُ och uttalas yuzammi3u. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet besluta består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs ﺯ och uttalas z, mim som skrivs ﻡ och uttalas m och ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med besluta

Alla bokstäver i besluta

ﺯَﻣَّﻊَ
ﻣـ
ـﻊ
 
ﻣـ
ـﻊ
 
ـﺰ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
zayn
z
mim
m
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för besluta består av: Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺯَﻣَّﻊَ och uttalas zamma3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för besluta

fa33ala blir zamma3a

Vi har sett att det arabiska ordet för besluta skrivs ﺯَﻣَّﻊَ och uttalas zamma3a. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är z, m och 3, blir ordet zamma3a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som besluta

Böjningsformer av besluta

dåtid
nutid
han
zamma3a
ﺯَﻣَّﻊَ
han - dåtid
yuzammi3u
ﻳُﺰَﻣِّﻊُ
han - nutid
hon
zamma3at
ﺯَﻣَّﻌَﺖ
hon - dåtid
tuzammi3u
ﺗُﺰَﻣِّﻊُ
hon - nutid
jag
zamma3tu
ﺯَﻣَّﻌﺖُ
jag - dåtid
'uzammi3u
ﺃُﺯَﻣِّﻊُ
jag - nutid