Arabiska för buffé, cafeteria, kantin

maqSaf
ﻣَﻘﺼَﻒ
buffé, cafeteria, kantin – maskulinum singular

Det arabiska ordet för buffé, cafeteria, kantin uttalas maqSaf och skrivs ﻣَﻘﺼَﻒ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: plats- och tidsnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet buffé, cafeteria, kantin består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, Sad som skrivs och uttalas S och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med buffé, cafeteria, kantin

Alla bokstäver i buffé, cafeteria, kantin

ﻣَﻘﺼَﻒ
ﻣـ
ـﻘـ
ـﺼـ
ـﻒ
 
ﻣـ
ـﻘـ
ـﺼـ
ـﻒ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
mim
m
qaf
q
Sad
S
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för buffé, cafeteria, kantin består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻘﺼَﻒ och uttalas maqSaf.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för buffé, cafeteria, kantin

maf3al blir maqSaf

Vi har sett att det arabiska ordet för buffé, cafeteria, kantin skrivs ﻣَﻘﺼَﻒ och uttalas maqSaf. Ordet följer mönstret plats- och tidsnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3al och ordets rotbokstäver är q, S och f, blir ordet maqSaf.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som buffé, cafeteria, kantin