Arabiska för hem, hemland

waTan
ﻭَﻃَﻦ
hem, hemland – maskulinum singular

Det arabiska ordet för hem, hemland uttalas waTan och skrivs ﻭَﻃَﻦ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns hem, hemland i:

'awTaan
ﺃَﻭﻃَﺎﻥ
hem, hemland – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet hem, hemland

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hem, hemland består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, Ta som skrivs och uttalas T och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hem, hemland

Alla bokstäver i hem, hemland

ﻭَﻃَﻦ
ﻃـ
ـﻦ
 
ﻃـ
ـﻦ
 
ـﻮ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
waw
w
Ta
T
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för hem, hemland består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻭَﻃَﻦ och uttalas waTan.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för hem, hemland

fa3al blir waTan

Vi har sett att det arabiska ordet för hem, hemland skrivs ﻭَﻃَﻦ och uttalas waTan. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är w, T och n, blir ordet waTan.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som hem, hemland