Arabiska för eftersökt, önskad

marghuub
ﻣَﺮﻏُﻮﺏ
eftersökt, önskad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för eftersökt, önskad uttalas marghuub och skrivs ﻣَﺮﻏُﻮﺏ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet eftersökt, önskad består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, ghayn som skrivs och uttalas gh och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med eftersökt, önskad

Alla bokstäver i eftersökt, önskad

ﻣَﺮﻏُﻮﺏ
ﻣـ
ـﺮ
ﻏـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﺮ
ﻏـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ـﻮ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
mim
m
ra
r
ghayn
gh
waw
w
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för eftersökt, önskad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺮﻏُﻮﺏ och uttalas marghuub.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver