Arabiska för nedsänka, översvämma

ghamara
ﻏَﻤَﺮَ
nedsänka, översvämma – dåtid han
yaghmuru
ﻳَﻐﻤُﺮُ
nedsänka, översvämma – nutid han

Det arabiska verbet för att nedsänka, översvämma skrivs ﻏَﻤَﺮَ och uttalas ghamara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻐﻤُﺮُ och uttalas yaghmuru. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet nedsänka, översvämma

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet nedsänka, översvämma består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, mim som skrivs och uttalas m och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med nedsänka, översvämma

Alla bokstäver i nedsänka, översvämma

ﻏَﻤَﺮَ
ﻏـ
ـﻤـ
ـﺮ
 
ﻏـ
ـﻤـ
ـﺮ
 
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
 
ghayn
gh
mim
m
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för nedsänka, översvämma består av: Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻏَﻤَﺮَ och uttalas ghamara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av nedsänka, översvämma

dåtid
nutid
han
ghamara
ﻏَﻤَﺮَ
han - dåtid
yaghmuru
ﻳَﻐﻤُﺮُ
han - nutid
hon
ghamarat
ﻏَﻤَﺮَﺕ
hon - dåtid
taghmuru
ﺗَﻐﻤُﺮُ
hon - nutid
jag
ghamartu
ﻏَﻤَﺮﺕُ
jag - dåtid
'aghmuru
ﺃَﻏﻤُﺮُ
jag - nutid