Arabiska för poetisk

shi3riyy
ﺷِﻌﺮِﻱّ
poetisk – maskulinum singular

Det arabiska ordet för poetisk uttalas shi3riyy och skrivs ﺷِﻌﺮِﻱّ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet poetisk

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet poetisk består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, ayn som skrivs och uttalas 3 och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med poetisk

Alla bokstäver i poetisk

ﺷِﻌﺮِﻱّ
ﺷـ
ـﻌـ
ـﺮ
 
ﺷـ
ـﻌـ
ـﺮ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
shin
sh
ayn
3
ra
r
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för poetisk består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ och uttalas y. Ordet skrivs därför ﺷِﻌﺮِﻱّ och uttalas shi3riyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver