Arabiska för vara granne till

jaawara
ﺟَﺎﻭَﺭَ
vara granne till – dåtid han
yujaawiru
ﻳُﺠَﺎﻭِﺭُ
vara granne till – nutid han

Det arabiska verbet för att vara granne till skrivs ﺟَﺎﻭَﺭَ och uttalas jaawara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺠَﺎﻭِﺭُ och uttalas yujaawiru. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vara granne till består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, waw som skrivs och uttalas w och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vara granne till

Alla bokstäver i vara granne till

ﺟَﺎﻭَﺭَ
ﺟـ
ـﺎ
 
ﺟـ
ـﺎ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺎ
ـﻮ
ـﺮ
 
jim
j
alef
waw
w
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för vara granne till består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺟَﺎﻭَﺭَ och uttalas jaawara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för vara granne till

faa3ala blir jaawara

Vi har sett att det arabiska ordet för vara granne till skrivs ﺟَﺎﻭَﺭَ och uttalas jaawara. Ordet följer mönstret verb form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3ala och ordets rotbokstäver är j, w och r, blir ordet jaawara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som vara granne till

Böjningsformer av vara granne till

dåtid
nutid
han
jaawara
ﺟَﺎﻭَﺭَ
han - dåtid
yujaawiru
ﻳُﺠَﺎﻭِﺭُ
han - nutid
hon
jaawarat
ﺟَﺎﻭَﺭَﺕ
hon - dåtid
tujaawiru
ﺗُﺠَﺎﻭِﺭُ
hon - nutid
jag
jaawartu
ﺟَﺎﻭَﺭﺕُ
jag - dåtid
'ujaawiru
ﺃُﺟَﺎﻭِﺭُ
jag - nutid