Arabiska för nära

mutaqaarib
ﻣُﺘَﻘَﺎﺭِﺏ
nära – maskulinum singular

Det arabiska ordet för nära uttalas mutaqaarib och skrivs ﻣُﺘَﻘَﺎﺭِﺏ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet nära består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, ra som skrivs och uttalas r och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med nära

Alla bokstäver i nära

ﻣُﺘَﻘَﺎﺭِﺏ
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻘـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻘـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺎ
ـﺮ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
mim
m
ta
t
qaf
q
alef
ra
r
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för nära består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺘَﻘَﺎﺭِﺏ och uttalas mutaqaarib.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för nära

mutafaa3il blir mutaqaarib

Vi har sett att det arabiska ordet för nära skrivs ﻣُﺘَﻘَﺎﺭِﺏ och uttalas mutaqaarib. Ordet följer mönstret aktivt particip form 6. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mutafaa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mutafaa3il och ordets rotbokstäver är q, r och b, blir ordet mutaqaarib.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som nära