Arabiska för kasra

kasra
ﻛَﺴﺮَﺓ
kasra – femininum singular

Det arabiska ordet för kasra uttalas kasra och skrivs ﻛَﺴﺮَﺓ.

Kategori: språkvetenskap
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet kasra

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kasra består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs och uttalas k, sin som skrivs och uttalas s och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kasra

Alla bokstäver i kasra

ﻛَﺴﺮَﺓ
ﻛـ
ـﺴـ
ـﺮ
 
ﻛـ
ـﺴـ
ـﺮ
 
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺮ
ـﺔ
 
kaf
k
sin
s
ra
r
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för kasra består av: Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﻛَﺴﺮَﺓ och uttalas kasra.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kasra

fa3la blir kasra

Vi har sett att det arabiska ordet för kasra skrivs ﻛَﺴﺮَﺓ och uttalas kasra. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3la och ordets rotbokstäver är k, s och r, blir ordet kasra.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kasra