Arabiska för jämlikhet

sawiya
ﺳَﻮِﻳَﺔ
jämlikhet – femininum singular

Det arabiska ordet för jämlikhet uttalas sawiya och skrivs ﺳَﻮِﻳَﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet jämlikhet består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, waw som skrivs och uttalas w och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med jämlikhet

Alla bokstäver i jämlikhet

ﺳَﻮِﻳَﺔ
ﺳـ
ـﻮ
ﻳـ
ـﺔ
 
ﺳـ
ـﻮ
ﻳـ
ـﺔ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﻮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺔ
 
sin
s
waw
w
ya
y
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för jämlikhet består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺳَﻮِﻳَﺔ och uttalas sawiya.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för jämlikhet

fa3ila blir sawiya

Vi har sett att det arabiska ordet för jämlikhet skrivs ﺳَﻮِﻳَﺔ och uttalas sawiya. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ila där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ila och ordets rotbokstäver är s, w och y, blir ordet sawiya.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som jämlikhet