Arabiska för approximera

qaaraba
ﻗَﺎﺭَﺏَ
approximera – dåtid han
yuqaaribu
ﻳُﻘَﺎﺭِﺏُ
approximera – nutid han

Det arabiska verbet för att approximera skrivs ﻗَﺎﺭَﺏَ och uttalas qaaraba i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻘَﺎﺭِﺏُ och uttalas yuqaaribu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet approximera består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, ra som skrivs och uttalas r och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med approximera

Alla bokstäver i approximera

ﻗَﺎﺭَﺏَ
ﻗـ
ـﺎ
 
ﻗـ
ـﺎ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺎ
ـﺮ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
qaf
q
alef
ra
r
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för approximera består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻗَﺎﺭَﺏَ och uttalas qaaraba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för approximera

faa3ala blir qaaraba

Vi har sett att det arabiska ordet för approximera skrivs ﻗَﺎﺭَﺏَ och uttalas qaaraba. Ordet följer mönstret verb form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3ala och ordets rotbokstäver är q, r och b, blir ordet qaaraba.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som approximera

Böjningsformer av approximera

dåtid
nutid
han
qaaraba
ﻗَﺎﺭَﺏَ
han - dåtid
yuqaaribu
ﻳُﻘَﺎﺭِﺏُ
han - nutid
hon
qaarabat
ﻗَﺎﺭَﺑَﺖ
hon - dåtid
tuqaaribu
ﺗُﻘَﺎﺭِﺏُ
hon - nutid
jag
qaarabtu
ﻗَﺎﺭَﺑﺖُ
jag - dåtid
'uqaaribu
ﺃُﻗَﺎﺭِﺏُ
jag - nutid