Arabiska för flirta, uppvakta

ghaazala
ﻏَﺎﺯَﻝَ
flirta, uppvakta – dåtid han
yughaazilu
ﻳُﻐَﺎﺯِﻝُ
flirta, uppvakta – nutid han

Det arabiska verbet för att flirta, uppvakta skrivs ﻏَﺎﺯَﻝَ och uttalas ghaazala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻐَﺎﺯِﻝُ och uttalas yughaazilu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet flirta, uppvakta består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, zayn som skrivs och uttalas z och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med flirta, uppvakta

Alla bokstäver i flirta, uppvakta

ﻏَﺎﺯَﻝَ
ﻏـ
ـﺎ
 
ﻏـ
ـﺎ
 
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ـﺎ
ـﺰ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ghayn
gh
alef
zayn
z
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för flirta, uppvakta består av: Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻏَﺎﺯَﻝَ och uttalas ghaazala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av flirta, uppvakta

dåtid
nutid
han
ghaazala
ﻏَﺎﺯَﻝَ
han - dåtid
yughaazilu
ﻳُﻐَﺎﺯِﻝُ
han - nutid
hon
ghaazalat
ﻏَﺎﺯَﻟَﺖ
hon - dåtid
tughaazilu
ﺗُﻐَﺎﺯِﻝُ
hon - nutid
jag
ghaazaltu
ﻏَﺎﺯَﻟﺖُ
jag - dåtid
'ughaazilu
ﺃُﻏَﺎﺯِﻝُ
jag - nutid