Arabiska för belåtenhet

qanaa3a
ﻗَﻨَﺎﻋَﺔ
belåtenhet – femininum singular

Det arabiska ordet för belåtenhet uttalas qanaa3a och skrivs ﻗَﻨَﺎﻋَﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet belåtenhet består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, nun som skrivs och uttalas n och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med belåtenhet

Alla bokstäver i belåtenhet

ﻗَﻨَﺎﻋَﺔ
ﻗـ
ـﻨـ
ـﺎ
ﻋـ
ـﺔ
 
ﻗـ
ـﻨـ
ـﺎ
ﻋـ
ـﺔ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺎ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺔ
 
qaf
q
nun
n
alef
ayn
3
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för belåtenhet består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻗَﻨَﺎﻋَﺔ och uttalas qanaa3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för belåtenhet

fa3aala blir qanaa3a

Vi har sett att det arabiska ordet för belåtenhet skrivs ﻗَﻨَﺎﻋَﺔ och uttalas qanaa3a. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3aala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3aala och ordets rotbokstäver är q, n och 3, blir ordet qanaa3a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som belåtenhet