Arabiska för imitera

imtathala
ﺍِﻣﺘَﺜَﻞَ
imitera – dåtid han
yamtathilu
ﻳَﻤﺘَﺜِﻞُ
imitera – nutid han

Det arabiska verbet för att imitera skrivs ﺍِﻣﺘَﺜَﻞَ och uttalas imtathala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻤﺘَﺜِﻞُ och uttalas yamtathilu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet imitera består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, tha som skrivs och uttalas th och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med imitera

Alla bokstäver i imitera

ﺍِﻣﺘَﺜَﻞَ
ﻣـ
ـﺘـ
ـﺜـ
ـﻞ
 
ﻣـ
ـﺘـ
ـﺜـ
ـﻞ
 
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
alef
mim
m
ta
t
tha
th
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för imitera består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ـﺜـ ) och uttalas th och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﻣﺘَﺜَﻞَ och uttalas imtathala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av imitera

dåtid
nutid
han
imtathala
ﺍِﻣﺘَﺜَﻞَ
han - dåtid
yamtathilu
ﻳَﻤﺘَﺜِﻞُ
han - nutid
hon
imtathalat
ﺍِﻣﺘَﺜَﻠَﺖ
hon - dåtid
tamtathilu
ﺗَﻤﺘَﺜِﻞُ
hon - nutid
jag
imtathaltu
ﺍِﻣﺘَﺜَﻠﺖُ
jag - dåtid
'amtathilu
ﺃَﻣﺘَﺜِﻞُ
jag - nutid