Arabiska för avmagra

naHila
ﻧَﺤِﻞَ
avmagra – dåtid han
yanHalu
ﻳَﻨﺤَﻞُ
avmagra – nutid han

Det arabiska verbet för att avmagra skrivs ﻧَﺤِﻞَ och uttalas naHila i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻨﺤَﻞُ och uttalas yanHalu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet avmagra består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs ﻥ och uttalas n, Ha som skrivs ﺡ och uttalas H och lam som skrivs ﻝ och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med avmagra

Alla bokstäver i avmagra

ﻧَﺤِﻞَ
ﻧـ
ـﺤـ
ـﻞ
 
ﻧـ
ـﺤـ
ـﻞ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
nun
n
Ha
H
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för avmagra består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻧَﺤِﻞَ och uttalas naHila.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för avmagra

fa3ila blir naHila

Vi har sett att det arabiska ordet för avmagra skrivs ﻧَﺤِﻞَ och uttalas naHila. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ila där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ila och ordets rotbokstäver är n, H och l, blir ordet naHila.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som avmagra

Böjningsformer av avmagra

dåtid
nutid
han
naHila
ﻧَﺤِﻞَ
han - dåtid
yanHalu
ﻳَﻨﺤَﻞُ
han - nutid
hon
naHilat
ﻧَﺤِﻠَﺖ
hon - dåtid
tanHalu
ﺗَﻨﺤَﻞُ
hon - nutid
jag
naHiltu
ﻧَﺤِﻠﺖُ
jag - dåtid
'anHalu
ﺃَﻧﺤَﻞُ
jag - nutid