Arabiska för medlem

3uDw
ﻋُﻀﻮ
medlem – maskulinum singular

Det arabiska ordet för medlem uttalas 3uDw och skrivs ﻋُﻀﻮ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet medlem

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet medlem består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, Dad som skrivs och uttalas D och waw som skrivs och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med medlem

Alla bokstäver i medlem

ﻋُﻀﻮ
ﻋـ
ـﻀـ
ـﻮ
 
ﻋـ
ـﻀـ
ـﻮ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ـﻮ
 
ayn
3
Dad
D
waw
w
 
 
Det arabiska ordet för medlem består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ـﻀـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋُﻀﻮ och uttalas 3uDw.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för medlem

fu3l blir 3uDw

Vi har sett att det arabiska ordet för medlem skrivs ﻋُﻀﻮ och uttalas 3uDw. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3l och ordets rotbokstäver är 3, D och w, blir ordet 3uDw.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som medlem