Böjningsformer av verbet 'att gå framåt stegvis'


nutid
dåtid
subjunktiv
jussiv
jag
'atadarraju
أَتَدَرَّجُ
jag - nutid
tadarrajtu
تَدَرَّجتُ
jag - dåtid
'atadarraj
أَتَدَرَّج
jag - subjunktiv
'atadarraj
أَتَدَرَّج
jag - jussiv
du (m)
tatadarraju
تَتَدَرَّجُ
du (m) - nutid
tadarrajta
تَدَرَّجتَ
du (m) - dåtid
tatadarraj
تَتَدَرَّج
du (m) - subjunktiv
tatadarraj
تَتَدَرَّج
du (m) - jussiv
du (f)
tatadarrajiina
تَتَدَرَّجِينَ
du (f) - nutid
tadarrajti
تَدَرَّجتِ
du (f) - dåtid
tatadarrajii
تَتَدَرَّجِي
du (f) - subjunktiv
tatadarrajii
تَتَدَرَّجِي
du (f) - jussiv
han
yatadarraju
يَتَدَرَّجُ
han - nutid
tadarraja
تَدَرَّجَ
han - dåtid
yatadarraj
يَتَدَرَّج
han - subjunktiv
yatadarraj
يَتَدَرَّج
han - jussiv
hon
tatadarraju
تَتَدَرَّجُ
hon - nutid
tadarrajat
تَدَرَّجَت
hon - dåtid
tatadarraj
تَتَدَرَّج
hon - subjunktiv
tatadarraj
تَتَدَرَّج
hon - jussiv
vi
natadarraju
نَتَدَرَّجُ
vi - nutid
tadarrajnaa
تَدَرَّجنَا
vi - dåtid
natadarraj
نَتَدَرَّج
vi - subjunktiv
natadarraj
نَتَدَرَّج
vi - jussiv
ni (m)
tatadarrajuuna
تَتَدَرَّجُونَ
ni (m) - nutid
tadarrajtum
تَدَرَّجتُم
ni (m) - dåtid
tatadarrajuu
تَتَدَرَّجُوا
ni (m) - subjunktiv
tatadarrajuu
تَتَدَرَّجُوا
ni (m) - jussiv
ni (f)
tatadarrajna
تَتَدَرَّجنَ
ni (f) - nutid
tadarrajtunna
تَدَرَّجتُنَّ
ni (f) - dåtid
tatadarrajna
تَتَدَرَّجنَ
ni (f) - subjunktiv
tatadarrajna
تَتَدَرَّجنَ
ni (f) - jussiv
de (m)
yatadarrajuuna
يَتَدَرَّجُونَ
de (m) - nutid
tadarrajuu
تَدَرَّجُوا
de (m) - dåtid
yatadarrajuu
يَتَدَرَّجُوا
de (m) - subjunktiv
yatadarrajuu
يَتَدَرَّجُوا
de (m) - jussiv
de (f)
yatadarrajna
يَتَدَرَّجنَ
de (f) - nutid
tadarrajna
تَدَرَّجنَ
de (f) - dåtid
yatadarrajna
يَتَدَرَّجنَ
de (f) - subjunktiv
yatadarrajna
يَتَدَرَّجنَ
de (f) - jussiv
ni två
tatadarrajaani
تَتَدَرَّجَانِ
ni två - nutid
tadarrajtumaa
تَدَرَّجتُمَا
ni två - dåtid
tatadarrajaa
تَتَدَرَّجَا
ni två - subjunktiv
tatadarrajaa
تَتَدَرَّجَا
ni två - jussiv
de två (m)
yatadarrajaani
يَتَدَرَّجَانِ
de två (m) - nutid
tadarrajaa
تَدَرَّجَا
de två (m) - dåtid
yatadarrajaa
يَتَدَرَّجَا
de två (m) - subjunktiv
yatadarrajaa
يَتَدَرَّجَا
de två (m) - jussiv
de två (f)
tatadarrajaani
تَتَدَرَّجَانِ
de två (f) - nutid
tadarrajataa
تَدَرَّجَتَا
de två (f) - dåtid
tatadarrajaa
تَتَدَرَّجَا
de två (f) - subjunktiv
tatadarrajaa
تَتَدَرَّجَا
de två (f) - jussiv

Verb i dåtid böjs genom att slutet ändras.

Verb i nutid böjs genom att både början och slutet av ordet ändras.

Den vanligaste nutidsformen är imperfekt indikativ, den kallas jag bara nutid i tabellen ovan.

Subjunktiv (som även kallas imperfekt subjunkiv) används efter subjunktivpartiklarna att och kommer inte att.

Jussiv (som även kallas imperfekt jussiv) används bland annat efter partikeln lam för att negera dåtid.

Imperativ används vid uppmaningar.