Arabiska för försiktigt, gradvis, långsamt

ruwaydan
ﺭُﻭَﻳﺪﺍً
försiktigt, gradvis, långsamt – maskulinum singular

Det arabiska ordet för försiktigt, gradvis, långsamt uttalas ruwaydan och skrivs ﺭُﻭَﻳﺪﺍً.

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet försiktigt, gradvis, långsamt består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, waw som skrivs och uttalas w och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med försiktigt, gradvis, långsamt

Alla bokstäver i försiktigt, gradvis, långsamt

ﺭُﻭَﻳﺪﺍً
ﻳـ
ـﺪ
 
ﻳـ
ـﺪ
 
ـﺮ
ـﻮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺪ
ـﺎ
 
ra
r
waw
w
ya
y
dal
d
alef
 
 
Det arabiska ordet för försiktigt, gradvis, långsamt består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Tecknet an. Ordet skrivs därför ﺭُﻭَﻳﺪﺍً och uttalas ruwaydan.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver