Arabiska för bindning, förbund, länk

raabiTa
ﺭَﺍﺑِﻄَﺔ
bindning, förbund, länk – femininum singular

Det arabiska ordet för bindning, förbund, länk uttalas raabiTa och skrivs ﺭَﺍﺑِﻄَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns bindning, förbund, länk i:

riwaabiT
ﺭِﻭَﺍﺑِﻂ
bindning, förbund, länk – femininum plural
Ordklass: substantiv.
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bindning, förbund, länk består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs ﺭ och uttalas r, beh som skrivs ﺏ och uttalas b och Ta som skrivs ﻁ och uttalas T. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bindning, förbund, länk

Alla bokstäver i bindning, förbund, länk

ﺭَﺍﺑِﻄَﺔ
ﺑـ
ـﻄـ
ـﺔ
 
ﺑـ
ـﻄـ
ـﺔ
 
ـﺮ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺔ
 
ra
r
alef
beh
b
Ta
T
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för bindning, förbund, länk består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺭَﺍﺑِﻄَﺔ och uttalas raabiTa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver